حل مشکل unable to activate

بایپس صفحه Unable To Activate یا Baseband Broken

۱۲۶,۰۰۰ تومان

اگه دستگاه آیفونمون مشکل بیس باند داشته باشه بعد از آپدیت یا ریستور بعد صفحه Hello با این صفحه روبرو خواهیم شد.