سرویس حذف موقت (Bypass) قفل iRemove – MDM

۶۵۲,۰۰۰ تومان

سرویس حذف دائم رمز EFI مک (T2) – بدون حذف دیتا

۵,۴۱۷,۰۰۰ تومان

-با این سرویس اطلاعاتی پاک نمیشود و شما میتوانید آنهارا به حافظه خارجی انتقال دهید

نیاز به سیستم مک میباشد یکی برنامه را روی آن نصب کنید و با کابل Type-C آنها را به هم وصل کنید.

سرویس حذف موقت (Bypass) قفل iKey – MDM

۱۳۷,۰۰۰ تومان

 کاربرد سرویس : در صورتی که دستگاه با صفحه بالا مواجه شده باشد از این سرویس میتوان استفاده کرد.   شرایط…