سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود iOS 15/16 با آنتن – iRemoval

۱,۰۱۶,۰۰۰ تومان۱,۹۹۴,۰۰۰ تومان
  • ساپورت iOS 15

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود iOS 15/16 با آنتن – Mina

۹۵۳,۰۰۰ تومان۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
  • ساپورت iOS 15

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود iOS 15 بدون آنتن – iPU

۳۸۵,۰۰۰ تومان۴۶۶,۰۰۰ تومان
  • بدون جیلبریک میشود انجام داد .
  • ساپورت iOS 15

لایسنس یکساله ابزار JCID intelligent Drawing

۱,۶۳۵,۰۰۰ تومان

JCID Intelligent Drawing is a handy tool for iPhone and Android phones hardware repair.

این برنامه شامل شماتیک ، نقشه خوانی ، دیاگرام میباشد.

حذف موقت آیکلود

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود – iKey

۳۳۴,۰۰۰ تومان۱,۶۷۸,۰۰۰ تومان

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود

مدت زمان انجام سرویس : 1 الی 15 دقیقه

حذف موقت آیکلود

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود – SMD

۳۶۵,۰۰۰ تومان۱,۷۷۳,۰۰۰ تومان

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود

مدت زمان انجام سرویس : 1 الی 15 دقیقه

حذف موقت آیکلود

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود – Emc

۳۴۴,۰۰۰ تومان۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود

مدت زمان انجام سرویس : 1 الی 15 دقیقه

حذف موقت (Bypass) قفل شبکه دستگاه های آیفون و آیپد – iRemove

۴۶۶,۰۰۰ تومان

 در صورتی که دستگاه را ریستور کنید دستگاه با خطای Sim Not Valid یا Sim Not Supported مواجه شود می گوییم دستگاه قفل شبکعه شده است شما با این سرویس به راحتی میتوانید بدون هزینه زیاد آنلاک شبکه دائمی ، دستگاه خود را بایپس و استفاده کنید.

حذف موقت آیکلود

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود GSM

۱۳۳,۰۰۰ تومان

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود GSM

مدت زمان انجام سرویس : 1 الی 15 دقیقه