لایسنس Borneo Schematics

لایسنس سه ماهه Borneo Schematics

۶۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

Borneo Schematics یکی از پرطرفدار های شماتیک های تعمیرات سخت افزاری .

این ابزار آنلاین به شما اجازه :

  • PCB bitmaps
  • hardware repair سولوشن های
  • PDF schematics دانلود

را میدهد.

لایسنس Borneo Schematics

لایسنس شش ماهه Borneo Schematics

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

Borneo Schematics یکی از پرطرفدار های شماتیک های تعمیرات سخت افزاری .

این ابزار آنلاین به شما اجازه :

  • PCB bitmaps
  • hardware repair سولوشن های
  • PDF schematics دانلود

را میدهد.

لایسنس Borneo Schematics

لایسنس یکساله Borneo Schematics

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان

Borneo Schematics یکی از پرطرفدار های شماتیک های تعمیرات سخت افزاری .

این ابزار آنلاین به شما اجازه :

  • PCB bitmaps
  • hardware repair سولوشن های
  • PDF schematics دانلود

را میدهد.