حذف موقت آیکلود

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود تا iOS 16 با آنتن – iKey

۲۰۰,۰۰۰ تومان۲,۱۵۱,۰۰۰ تومان

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود

 

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود آیفون و آیپد بدون آنتن – iKey

۳۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود بدون آنتن

سرویس حذف موقت (Bypass) قفل iKey – MDM

۲۰۰,۰۰۰ تومان

 کاربرد سرویس : در صورتی که دستگاه با صفحه بالا مواجه شده باشد از این سرویس میتوان استفاده کرد.   شرایط…