حذف موقت آیکلود

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود تا iOS 14 با آنتن – iKey

۳۰۰,۰۰۰ تومان۲,۶۵۲,۰۰۰ تومان

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود

 

حذف موقت آیکلود

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود آیفون و آیپد (بدون آنتن)

۲۴۸,۰۰۰ تومان۴۸۰,۰۰۰ تومان

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود بدون آنتن

مدت زمان انجام سرویس : 1 الی 15 دقیقه

حل مشکل unable to activate

بایپس صفحه Unable To Activate یا iKey – Baseband Broken

۲۱۸,۰۰۰ تومان

اگه دستگاه آیفونمون مشکل بیس باند داشته باشه بعد از آپدیت یا ریستور بعد صفحه Hello با این صفحه روبرو خواهیم شد.

سرویس حذف موقت (Bypass) قفل iKey – MDM

۱۶۳,۰۰۰ تومان

 کاربرد سرویس : در صورتی که دستگاه با صفحه بالا مواجه شده باشد از این سرویس میتوان استفاده کرد.   شرایط…