حل مشکل unable to activate

بایپس صفحه Unable To Activate یا iKey – Baseband Broken

۲۱۲,۰۰۰ تومان

اگه دستگاه آیفونمون مشکل بیس باند داشته باشه بعد از آپدیت یا ریستور بعد صفحه Hello با این صفحه روبرو خواهیم شد.