سرویس حذف موقت (Bypass) قفل iPU – MDM

۱۷۵,۰۰۰ تومان

 کاربرد سرویس : در صورتی که دستگاه با صفحه بالا مواجه شده باشد از این سرویس میتوان استفاده کرد.   شرایط…

سرویس حذف موقت (Bypass) قفل iKey – MDM

۲۰۹,۰۰۰ تومان

با این سرویس میتونید قفل MDM یا همون قفل Remote Management Device دستگاه رو بایپس (حذف موقت کنید).

نیاز به جیلبریک ندارد.