سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود iOS 15/16 با آنتن – iRemoval

۹۸۰,۰۰۰ تومان۱,۹۲۱,۰۰۰ تومان
  • ساپورت iOS 15

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود iOS 15/16 با آنتن – Mina

۹۲۰,۰۰۰ تومان۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
  • ساپورت iOS 15

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود iOS 15 بدون آنتن – iPU

۳۷۴,۰۰۰ تومان۴۵۴,۰۰۰ تومان
  • بدون جیلبریک میشود انجام داد .
  • ساپورت iOS 15

لایسنس یکساله ابزار JCID intelligent Drawing

۱,۵۷۹,۰۰۰ تومان

JCID Intelligent Drawing is a handy tool for iPhone and Android phones hardware repair.

این برنامه شامل شماتیک ، نقشه خوانی ، دیاگرام میباشد.

حذف موقت آیکلود

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود – iKey

۳۲۳,۰۰۰ تومان۱,۶۱۸,۰۰۰ تومان

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود

مدت زمان انجام سرویس : 1 الی 15 دقیقه

حذف موقت آیکلود

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود – SMD

۳۵۳,۰۰۰ تومان۱,۷۰۷,۰۰۰ تومان

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود

مدت زمان انجام سرویس : 1 الی 15 دقیقه

حذف موقت آیکلود

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود – Emc

۳۳۲,۰۰۰ تومان۱,۷۰۲,۰۰۰ تومان

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود

مدت زمان انجام سرویس : 1 الی 15 دقیقه

حذف موقت (Bypass) قفل شبکه دستگاه های آیفون و آیپد – iRemove

۴۵۴,۰۰۰ تومان

 در صورتی که دستگاه را ریستور کنید دستگاه با خطای Sim Not Valid یا Sim Not Supported مواجه شود می گوییم دستگاه قفل شبکعه شده است شما با این سرویس به راحتی میتوانید بدون هزینه زیاد آنلاک شبکه دائمی ، دستگاه خود را بایپس و استفاده کنید.

حذف موقت آیکلود

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود GSM

۱۲۸,۰۰۰ تومان

سرویس غیر رسمی حذف موقت آیکلود GSM

مدت زمان انجام سرویس : 1 الی 15 دقیقه